Completed research

Haridus- ja Teadusministeerium
2016

PÕHIKOOLIJÄRGSED HARIDUSVALIKUD

Uuringus arutletakse, millistel tingimustel peaks riik kutse- ja üldhariduse vahelisse valikusse aktiivsemalt sekkuma, antakse ülevaade nüüdisaegsest arusaamast, mis käsitleb kutse- ja üldoskuste mõju tööturutulemustele üle elukaare ning arutletakse riigi...

Read more
Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liit
2013-2015

ICT STUDENTS’ EMPLOYMENT DURING STUDIES

The study focused on ICT students’ working during studies, using the secure multiparty computation software Sharemind on registry data.

Read more
Ministry of Education and Research
2018

INSTRUCTION LANGUAGE IN ESTONIAN HIGHER EDUCATION

One of the main priorities of Estonian higher education over the past decade has been internationalisation, which has increased the share of English-taught programmes (ETP) at Estonian universities. At...

Read more
Ministry of Education and Research
2014

SUPPORTING ADULTS RETURNING TO SECONDARY EDUCATION

Previous research has shown that school education can be beneficial for both the individual and the society for different reasons. Therefore adults who wish to continue their studies should...

Read more
Ministry of Finance
2017

ROLES AND ATTITUDES IN PUBLIC SERVICE

Values that characterise public service form the foundation for the ethical image of the entire country and thereby serve as reference points for the society as a whole. For...

Read more