Health

Sotsiaalministeerium
2019

ELUNDIDOONORLUSE UURING

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas suhtuvad Eestis elavad inimesed rakkude, kudede ja elundite annetamisse ning sellesse, kas ja kuidas peaks toimuma selle protsessi raames otsuste langetamine nende inimeste...

Read more
GlaxoSmithKline Eesti
2016-2017

COST OF HIV FOR THE STATE

The HIV epidemic is costly for the state. In addition to ARV treatment, the disease is an economic burden in terms of healthcare and social services. The average cost...

Read more