Latest research

Majutusteenuste käibemaksumäära tõstmise mõju kiiranalüüs

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
2023

Vabariigi Valitsus plaanib tõsta majutusteenuste käibemaksu määra alates 2025. aastast 9%lt 22%le. Käesolevas uuringus hinnata selle muudatuse mõju Eestis loodavale lisandväärtusele, maksutulule ja majutussektori olulisematele majandusnäitajatele.  Analüüsi tulemused näitavad, et sellisel kujul ei ole tegemist algatusega, mis aitaks riigi rahakotti täita.

ANALYSIS OF ADDITIONAL EDUCATION AND VOCATIONAL CHOICE EDUCATION

Ministry of Education and Research
2022

Students with special education needs in Estonia are supported with two similar measures to facilitate educational and labour market transitions after completing basic education: additional studies in basic schools and vocational orientation curriculum in vocational schools. We analyse the current organisation and use of these measures and develop suggestions to improve the implementation of these measures.

TERVISETEHNOLOOGIATE HINDAMISE PROTSESS JA OTSUSTUSKRITEERIUMID EESTIS

Ravimitootjate Liit
2022

Tervisetehnoloogiate hindamine hõlmab ravimite jt tervisetehnoloogiate rahastamisotsuste taustaks tehtavat meditsiinilise efektiivsuse tõendatuse hindamist ja majandusliku kulutõhususe analüüsi. Uuringus võrreldi hindamisprotsessi ja selles kasutatavaid otsustuskriteeriume Inglismaal, Iirimaal, Rootsis ja Eestis.