Viimaste uuringute uudised

UUSSISSERÄNDAJATELE VÕRGUSTIKUPÕHISE TUGITEENUSTE PAKKUMISE MUDELI MÕJU JA JÄTKUSUUTLIKKUSE HINDAMINE NING KOHANEMISPROGRAMMI KOOLITUSTE JA MATERJALIDE LÕPPHINDAMINE

Kultuuriministeerium
2023

Uuringus hinnati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.6 kahte tegevust: (1) võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikus ning (2) kohanemisprogrammi Settle in Estonia koolitused ja koolitusmaterjalid.

AMETIÜHINGUD EUROOPA LIIDUS

Euroopa Ametiühingute Instituut
2000-2020

Selle 2023. aastal ilmunud raamatu 9. peatüki ‘Eesti: vähem, kui paistab’ autor on Epp Kallaste (lk 259-386).

RITA C-19 JÄTKUPROJEKT: UKRAINA SÕJAPÕGENIKUD EESTIS

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
2022-2023

CentAR osales Ukraina kriisiga seonduvate teemade uuringus, mis oli projekti RITA C-19 Majandus jätkuprojekt. Selleks, et riik ja kohalikud omavalitsused saaksid teenuste pakkumiseks paremini valmistuda, oli vaja saada täpsemat infot siia saabunud sõjapõgenike olukorra ja vajaduste kohta.