Viimaste uuringute uudised

EESTI EKSPORDI LISANDVÄÄRTUSE SÜSINIKUSISALDUS

Kliimaministeerium
2024

Käesolevas töös otsitakse vastust küsimusele, millised on Eesti majandustegevusalade vahelised erinevused ekspordi lisandväärtuse süsinikusisalduses. 

EUROOPA LIIDU PERIOODI 2021-2027 VARJUPAIGA-, RÄNDE- JA INTEGRATSIOONIFONDI (AMIF), SISEJULGEOLEKUFONDI (ISF) NING PIIRIHALDUSE JA VIISAPOLIITIKA RAHASTU (BMVI) VAHEHINDAMINE

Siseministeerium
2024

Uuringu eesmärgiks oli perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskava vahehindamine.

MARAC VÕRGUSTIKUTÖÖ MUDELI MÕJU HINDAMINE

Sotsiaalkindlustusamet
2023

Uuringus hindasime lähisuhtevägivalla ohvrite kaitseks kasutusele võetud MARACi võrgustikutöö mudeli rakendamise mõju ohvritele, spetsialistidele ning ohvreid abistavate võrgustike liikmetele. MARAC on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel kõrge lähisuhtevägivalla riskiga täisealiste ohvrite tuvastamiseks ja lähisuhtevägivalla ning selle raskete tagajärgede ennetamiseks ja vähendamiseks. MARACi võrgustik hõlmab mitmeid asutusi ja spetsialiste, kes koostöös kaitsevad ja abistavad ohvrit.