Viimaste uuringute uudised

RITA C-19 JÄTKUPROJEKT: UKRAINA SÕJAPÕGENIKUD EESTIS

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
2022-2023

CentAR osales Ukraina kriisiga seonduvate teemade uuringus, mis oli projekti RITA C-19 Majandus jätkuprojekt. Selleks, et riik ja kohalikud omavalitsused saaksid teenuste pakkumiseks paremini valmistuda, oli vaja saada täpsemat infot siia saabunud sõjapõgenike olukorra ja vajaduste kohta.

RITA C-19 : COVID-19 SEOTUD MAJANDUSMÕJUDE NING NENDE PEHMENDAMISEKS MÕELDUD POLIITIKAMEETMETE TÕHUSUSE HINDAMINE

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
2020-2023

RITA-C19-makromudel on projekti “COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine” käigus välja töötatud simulatsioonimudel, mis hindab koroonaviiruse või mõne muu šoki/riigipoolse sekkumise tagajärjel lõppkasutamises toimunud muutuse mõju Eesti majandusele.

SYNCLUSIVE: KAASAV LAHENDUS RISKIRÜHMADE ABISTAMISEKS TÖÖTURUL

Euroopa Liidu programm „Euroopa horisont“
2023-2026

Centar osaleb üle-euroopalises riskirühmade tööturule abistamiseks ja tööturul järgmistele ametikohtadele liikumiseks eluslaboreid arendavas projektis SYNCLUSIVE. Eluslaborid (Living Labs) luuakse Hollandis, Soomes, Portugalis ja Bulgaarias. Centar aitab lähiaastatel analüüsida, kuidas ja millistel tingimustel nende riikide eluslaborite praktika, oleks rakendatav Eestis.
SYNCLUSIVE on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont projekt.