Viimaste uuringute uudised

MARAC VÕRGUSTIKUTÖÖ MUDELI MÕJU HINDAMINE

Sotsiaalkindlustusamet
2023

Uuringus hindasime lähisuhtevägivalla ohvrite kaitseks kasutusele võetud MARACi võrgustikutöö mudeli rakendamise mõju ohvritele, spetsialistidele ning ohvreid abistavate võrgustike liikmetele. MARAC on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel kõrge lähisuhtevägivalla riskiga täisealiste ohvrite tuvastamiseks ja lähisuhtevägivalla ning selle raskete tagajärgede ennetamiseks ja vähendamiseks. MARACi võrgustik hõlmab mitmeid asutusi ja spetsialiste, kes koostöös kaitsevad ja abistavad ohvrit.

ROLLID JA HOIAKUD AVALIKUS TEENISTUSES

Rahandusministeerium
2023

Tegemist on kordusuuringuga, mis aitab jälgida arenguid avaliku teenistuse eetikas ning on aluseks avaliku teenistuse eetika koolitusprogrammide uuendamisele ja ametnikueetika nõukogu tegevustele. Samuti annab uuring sisendi ametiasutustele eetika juhtimise süsteemide arendamiseks ning eetilise käitumise edendamiseks organisatsioonides.

KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOGEMUSED JA OOTUSED SOTSIAALKINDLUSTUSAMETILE

Sotsiaalkindlustusamet
2023

Uuringus kaardistasime kohalike omavalitsuste ametnike (KOVide) seisukohad ja ootused Sotsiaalkindlustusameti (SKA) 33 teenusele. SKA teenustest hinnatakse halvemini infosüsteeme S-veeb ja STAR ning kõrgemalt järelevalve ja juhistega seotud tegevusi.