Viimaste uuringute uudised

Majutusteenuste käibemaksumäära tõstmise mõju kiiranalüüs

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
2023

Vabariigi Valitsus plaanib tõsta majutusteenuste käibemaksu määra alates 2025. aastast 9%lt 22%le. Käesolevas uuringus hinnata selle muudatuse mõju Eestis loodavale lisandväärtusele, maksutulule ja majutussektori olulisematele majandusnäitajatele.  Analüüsi tulemused näitavad, et sellisel kujul ei ole tegemist algatusega, mis aitaks riigi rahakotti täita.

LISAÕPPE JA KUTSEVALIKU ÕPPE ANALÜÜS

Haridus- ja Teadusministeerium
2022

Eestis toetatakse haridusliku erivajadusega õpilaste põhikoolijärgset haridustee jätkamist ja tööturule siirdumist kahe sarnaselt sõnastatud eesmärgiga meetmega: lisaõpe põhikoolides ning kutsevaliku õppekava kutseõppeasutustes. Uuringus analüüsime üleminekumeetmete praegust korraldust ja kasutamist ning soovitame, kuidas meetmeid paremini rakendada.

TERVISETEHNOLOOGIATE HINDAMISE PROTSESS JA OTSUSTUSKRITEERIUMID EESTIS

Ravimitootjate Liit
2022

Tervisetehnoloogiate hindamine hõlmab ravimite jt tervisetehnoloogiate rahastamisotsuste taustaks tehtavat meditsiinilise efektiivsuse tõendatuse hindamist ja majandusliku kulutõhususe analüüsi. Uuringus võrreldi hindamisprotsessi ja selles kasutatavaid otsustuskriteeriume Inglismaal, Iirimaal, Rootsis ja Eestis.