Completed research

Ravimitootjate Liit
2022

TERVISETEHNOLOOGIATE HINDAMISE PROTSESS JA OTSUSTUSKRITEERIUMID EESTIS

Tervisetehnoloogiate hindamine hõlmab ravimite jt tervisetehnoloogiate rahastamisotsuste taustaks tehtavat meditsiinilise efektiivsuse tõendatuse hindamist ja majandusliku kulutõhususe analüüsi. Uuringus võrreldi hindamisprotsessi ja selles kasutatavaid otsustuskriteeriume Inglismaal, Iirimaal, Rootsis ja Eestis.

Read more
Ministry of Education and Research, Ministry of Culture, Ministry of the Interior, Ministry of Social Affairs, Ministry of Economic Affairs and Communications
2018–2020

RITA-MIGRATION

The official title of the RITA-migration project is “Migration dependency and integration challenges for Estonia, employers, communities and educational system”. Its larger aim was to provide a framework for...

Read more
Arenguseire Keskus
2021

KÄITUMIST MÕJUTAVATE STIIMULITE KASUTAMINE MAKSUSÜSTEEMIS

Uurime, kuidas kasutatakse maksusüsteemi sisse ehitatud käitumuslikke taipamisi innovatsiooni, parema tervisekäitumise ning puhtama keskkonna saavutamiseks. Uuringu tulemusena toome välja instrumendid, mida Eestis pole kasutatud, kuid mida mujal eespool viidatud...

Read more
Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
2020

HONEY PURCHASE PREFERENCES IN ESTONIA

This study, which was conducted in the autumn of 2020, summarises the results of the inquiry about the honey consumption and purchase preferences among 15-74-year olds in Estonia.

Read more