Completed research

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
2020

HONEY PURCHASE PREFERENCES IN ESTONIA

This study, which was conducted in the autumn of 2020, summarises the results of the inquiry about the honey consumption and purchase preferences among 15-74-year olds in Estonia.

Read more
Arenguseire keskus
2020

SCENARIOS FOR MARITIME SHIPPING IN 2040

The study gives an overview of the major global trends affecting maritime shipping in the next two decades, and examines possible changes in multimodal transport corridors through Estonia. Scenarios...

Read more
Sotsiaalministeerium
2019

ELUNDIDOONORLUSE UURING

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas suhtuvad Eestis elavad inimesed rakkude, kudede ja elundite annetamisse ning sellesse, kas ja kuidas peaks toimuma selle protsessi raames otsuste langetamine nende inimeste...

Read more