Completed research

Arenguseire Keskus
2021

KÄITUMIST MÕJUTAVATE STIIMULITE KASUTAMINE MAKSUSÜSTEEMIS

Uurime, kuidas kasutatakse maksusüsteemi sisse ehitatud käitumuslikke taipamisi innovatsiooni, parema tervisekäitumise ning puhtama keskkonna saavutamiseks. Uuringu tulemusena toome välja instrumendid, mida Eestis pole kasutatud, kuid mida mujal eespool viidatud...

Read more
Ministry of Education and Research, Ministry of Culture, Ministry of the Interior, Ministry of Social Affairs, Ministry of Economic Affairs and Communications
2018–2020

RITA-MIGRATION

The official title of the RITA-migration project is “Migration dependency and integration challenges for Estonia, employers, communities and educational system”. Its larger aim was to provide a framework for...

Read more
Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
2020

HONEY PURCHASE PREFERENCES IN ESTONIA

This study, which was conducted in the autumn of 2020, summarises the results of the inquiry about the honey consumption and purchase preferences among 15-74-year olds in Estonia.

Read more
The Government Office Strategy Unit
2019

ASSESSMENT OF IMPACT OF CHANGES IN BANKRUPTCY LAW

In 2018, there were 1466 bankruptcy petitions filed in Estonia, of which 67% were bankruptcy petitions of natural persons. However, only 644 bankruptcies were declared, of which 84% were...

Read more