Education

Ministry of Education and Research
2018

INSTRUCTION LANGUAGE IN ESTONIAN HIGHER EDUCATION

One of the main priorities of Estonian higher education over the past decade has been internationalisation, which has increased the share of English-taught programmes (ETP) at Estonian universities. At...

Read more
Haridus- ja Teadusministeerium
2016

PÕHIKOOLIJÄRGSED HARIDUSVALIKUD

Uuringus arutletakse, millistel tingimustel peaks riik kutse- ja üldhariduse vahelisse valikusse aktiivsemalt sekkuma, antakse ülevaade nüüdisaegsest arusaamast, mis käsitleb kutse- ja üldoskuste mõju tööturutulemustele üle elukaare ning arutletakse riigi...

Read more