Economy

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
2023

Majutusteenuste käibemaksumäära tõstmise mõju kiiranalüüs

Vabariigi Valitsus plaanib tõsta majutusteenuste käibemaksu määra alates 2025. aastast 9%lt 22%le. Käesolevas uuringus hinnata selle muudatuse mõju Eestis loodavale lisandväärtusele, maksutulule ja majutussektori olulisematele majandusnäitajatele.  Analüüsi tulemused näitavad,...

Read more
Arenguseire Keskus
2021

KÄITUMIST MÕJUTAVATE STIIMULITE KASUTAMINE MAKSUSÜSTEEMIS

Uurime, kuidas kasutatakse maksusüsteemi sisse ehitatud käitumuslikke taipamisi innovatsiooni, parema tervisekäitumise ning puhtama keskkonna saavutamiseks. Uuringu tulemusena toome välja instrumendid, mida Eestis pole kasutatud, kuid mida mujal eespool viidatud...

Read more
Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
2020

HONEY PURCHASE PREFERENCES IN ESTONIA

This study, which was conducted in the autumn of 2020, summarises the results of the inquiry about the honey consumption and purchase preferences among 15-74-year olds in Estonia.

Read more
Ministry of Justice
2019

CROSS-BORDER MOVEMENT OF COMPANIES

In the EU, there is regulation for mergers of limited liability companies (Directive 2005/56/EC). Cross border transfer of registered office from or into Estonia so that the company continues...

Read more