THE PREVALENCE AND ECONOMICAL INFLUENCE OF DRUG-RESISTANT AND SUICIDAL DEPRESSION

Client: Janssen Eesti

Period: 2019-20

Uuringu eesmärgiks oli hinnata raviresistentse depressiooni levikut Eesti depressioonipatsientide seas, hinnata suitsiidide esinemissagedust nii raviresistentse kui ka ravile alluva depressiooniga patsientide seas ning analüüsida raviresistentse depressiooniga seotud kulusid riigile. Uurimisküsimustele vastamiseks kasutati registriandmeid Eesti ravikindlustatud isikute kohta, kellel esmakordselt diagnoositi depressioon perioodil 2009-2019.