RAVIRESISTENTSE JA SUITSIIDSE DEPRESSIOONI LEVIMUS NING MAJANDUSLIK MÕJU

Tellija: Janssen Eesti

Periood: 2019-20

Uuringu eesmärgiks oli hinnata raviresistentse depressiooni levikut Eesti depressioonipatsientide seas, hinnata suitsiidide esinemissagedust nii raviresistentse kui ka ravile alluva depressiooniga patsientide seas ning analüüsida raviresistentse depressiooniga seotud kulusid riigile. Uurimisküsimustele vastamiseks kasutati registriandmeid Eesti ravikindlustatud isikute kohta, kellel esmakordselt diagnoositi depressioon perioodil 2009-2019.