EESTI TEHNOLOOGIAETTEVÕTETE PEAKONTORITE ASUKOHA VALIKUT MÕJUTAVAD TEGURID

Tellija: Startup Estonia

Periood: 2021

Uuringus kaardistame Eesti tehnoloogiaettevõtete peakontorite asukohariigi valikut mõjutavad tegurid ja toome välja, milliseid muudatusi oleks asutajate hinnangul vaja teha, et hoida peakontoreid Eestis.

Enamik ettevõtteid ei muuda oma registrijärgset asukohariiki kunagi ja seega sõltub nende asukoht sellest, kus ettevõte asutati. Ettevõte asutatakse sageli asutajate elukohta ja ettevõtte asukoha üle ei juurelda sel juhul asutamisel pikalt. Välismaale ettevõtte asutamisel kaalutakse asukohamaa valikut enam, aga ka sel juhul on sageli asutajal siiski mingi isiklik side asukohariigiga. Välismaale ettevõtte asutamisel märgiti asukoha valikul samu tegureid, mida emaettevõtte registrijärgse asukoha kolimisel Eestist välisriiki:

  • Kapitalituru suurus
  • Ettevõtte väärtuse hinnang
  • Müügituru suurus ja lähedus
  • Tööstusharu kontsentratsioon ja seonduvalt spetsiifilise talendi palkamise või laiemalt äritalendi palkamise võimalus

Lisaks märgiti asutamisel asukohamaa valiku põhjuseks riigi mainet, mis toetas fintech ettevõtlust. Registrijärgse asukoha muutmise põhjusena märgiti veel välismaisesse inkubaatoritesse suundumist ja sellele järgnenud investori nõuet jurisdiktsiooni muutmiseks. Eestis asuvate ettevõtete põhjustena võimalikuks peakontori kolimiseks välisriiki märgiti järgmisi:

  • Suuremale kapitaliturule ligipääs
  • Võimalik exit mõnel suuremal börsil kui Tallinna börs
  • Litsentseeritud tegevuse (nt fintech) litsentside saamine
  • Äritegevuseks vajaliku tööjõu piiratud hulk Eestis

Uuring valmis Startup Estonia tellimusel ning on rahastatud Startup Estonia programmi (EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.