Epp Kallaste

Eesti Kaugtöö Ühing
2009

KAUGTÖÖ EESTI ORGANISATSIOONIDES – JUHTUMIUURINGUD

Uuringu eesmärk on kirjeldada kaugtöö kasutamise praktikat ja selle erinevaid tahke üheksas Eesti organisatsioonis. Igas organisatsioonis viidi läbi intervjuud, mille põhjal kirjeldati kaugtöö rakendamise korraldust ning selle positiivseid ja...

Loe edasi
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2009

TRANSPORDI VÄLISKULUDE MUDEL

Uuringu eesmärk oli luua simulatsioonitööriist, mille abil oleks võimalik hinnata, milliseid muutusi transpordi ühiskondlikes kuludes (kulud, mis on tingitud nt keskkonnakahjust, mürast või ummikutest) tooks kaasa ühe või teise...

Loe edasi
Eesti Kaugtööühing
2007

KAUGTÖÖ JUHTUMIUURINGUD EESTI ETTEVÕTETES

Tänapäeva tehnoloogia on teinud võimalikuks paljude tööde tegemise kaugtöö vormis ilma vajaduseta füüsiliselt tööandja ruumides viibida. On mõeldav, et maapiirkondades tegutseksid kaugtöökeskused, mis aitaksid kohalikel inimestel kas vältida vajadust...

Loe edasi