MEE TOOTMISE STATISTIKA JA MEE TARBIMINE EESTIS

Tellija: Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

Periood: 2020

Analüüsis anname detailse ülevaate Statistikaameti avaldatava mee tootmise statistika kujunemisest ja leibkondade mee tarbimisest Eestis. Statistikaamet kombineerib mee toodangu hindamiseks: Veterinaar- ja Toiduameti poolt tootjatelt kogutavaid käideldud mee koguse andmeid, PRIAs registreeritud mesilasperede arvu andmeid, küsitlusest saadud kodumajapidamiste toodangu andmeid. Kuna kogutoodangu hinnang sisaldab mitmeid eelduseid, siis soovitame avaldada muuhulgas kogutoodangu aluseks kasutatavaid regulaarselt kogutavaid andmeid. See teeks toodangu andmed kasutajatele läbipaistvamaks.

Mee enda tarbeks tootmist ja ostmist analüüsisime Statistikaameti Leibkonna eelarve uuringu (LEU) ja Eesti sotsiaaluuringu (ESU) küsitluse andmetel.

Iseendale toodavad mett 6000-10 000 Eesti leibkonda. Keskmiselt toodetakse endale mett 11-13 kg aastas. Kogu Eesti meetoodangust moodustab see 8-16% (ca 100 tonni). Üks leibkond, kes toodab endale mett, annab ka veidi enam kui ühele täiendavale leibkonnale tasuta mett. Teistele antakse vähem mett kui enda perele toodetakse.

Iga kahe nädala jooksul ostab mett 5-6% leibkondadest. Kokku tehakse aastas 780 000–910 000 ostu ja ostetakse 600-1300 tonni mett. Küsitlusandmete analüüsist Eesti inimeste mee ostude kasvutrendi 2010. aastast ei paista. Samas näitab Statistikaameti tootmise statistika olulist kasvutrendi 681 tonni pealt 1288 tonnini 2019. aastal. Kuna aga küsitlusandmetega leitud hinnangute usalduspiirid on väga laiad, siis ei saa ka välistada sellise trendi olemasolu.

Eestis toodetakse ja tarbitakse mett elaniku kohta võrreldes teiste maailma riikidega suhteliselt palju. Keskmine arvestuslik tarbimine elaniku kohta on Eestis 1,15 kg ja tootmine 0,88 kg. Maailma riikides keskmiselt on need näitajad 0,51 ja 0,55 kg.

Uuring valmis EESTI KUTSELISTE MESINIKE ÜHINGU tellimusel ja rahastati EESTI MESINDUSPROGRAMMIST 2020-2022.