ELEKTRIFITSEERITUD RAUDTEELIINIDE KONTAKTVÕRGU REKONSTRUEERIMINE – SOTSIAALMAJANDUSLIK TASUVUSANALÜÜS

Tellija: ASI Consult OÜ

Periood: 2009

Elektrirongiliikluse käigus hoidmine ei eelda mitte ainult rangipargi uuendamist, vaid vaja on ka renoveerida ka insfrastruktuuri. Selle investeerimisprojekti eesmärgiks oli kontaktvõrgu renoveerimine ja seeläbi olemasoleva rööbaselektritranspordi toimimise jätkamine reisijateveol. Kontaktvõrgu normatiivne kasutusiga on 40 aastat, kuid olemasolev kontaktvõrk liinidel Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma on ehitatud aastatel 1958-1964. Meie ülesandeks oli hinnata selle projekti sotsiaalmajanduslikku tasvust.

Analüüs lähtub Euroopa Komisjoni poolt välja antud investeerimisprojektide tulu-kulu analüüsi teostamise metoodikast. Numbriliselt analüüsti kahte stsenaariumit:

  •  olemasolevat kontaktvõrku ei rekonstrueerita, see demonteeritakse ning elektrirongide asemel soetatakse diiselrongid (S0);
  •  rekonstrueeritakse olemasolev kontaktvõrk vastavalt projektis planeeritud ajakavale (S1);

Analüüsi tulemusena leiti, et 3kV kontaktvõrgu rekonstrueerimine on eelistatud stsenaarium kontaktvõrgu demonteerimisele.

Võrreldes numbriliselt stsenaariume, kus kontaktvõrk demonteeritakse ning edaspidi sõidavad diiselrongid ja kontaktvõrk rekonstrueeritakse ning jätkuvalt opereeritakse elektrironge, selgub, et finantsiliselt oleks AS EVR Infral kasulikum kontaktvõrk demonteerida. Samas sotsiaal-majanduslikult on kasulikum soetada elektrirongid, kuna see otsus annab mitmeid täiendavaid välistulusid (nt väiksem õhusaaste ja ajasääst).

Investeeringu kogumaksumuseks oli 309 mln krooni, analüüsi tulemused võimaldasid rahastada projekti Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Analüüs valmis ASI Consult OÜ tellimusel, töö lõplikuks kasutajaks oli AS Eesti Raudtee.