PUIDURAFINEERIMISTEHASE SOTSIAAL-MAJANDUSLIKE MÕJUDE ANALÜÜS

Tellija: Est-For Invest

Periood: 2016-2017

Pikaajalise metsa- ja puidutööstuse kogemusega Eesti investorite grupp kaalub võimalust ehitada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Selle rajamine võimaldaks praegu odavalt ekspordiks minevat tooret (paberipuit ja puiduhake) väärindada 4-5 korda enam, muutes kogu puidu väärtusahelat kestlikumaks ning laiendades kodumaist tootevalikut suurema lisandväärtuse suunas. Uuringus hinnati erinevaid puidurafineerimistehase rajamise ja käitamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke mõjusid nagu mõju sisemajanduse kogutoodangule, tööhõivele, maksutulule, transpordisektorile ning taastuvenergeetikale.

Tulemused näitavad, et tehase käitamisest Eesti majanduses tekkiv täiendav lisandväärtus sõltuvalt tehase suurusest 225 – 290 miljonit eurot aastas ehk ca 1,1-1,4% SKP-st. Riigile iga-aastaselt laekuv maksutulu kasvab 11-12 miljoni euro võrra. Tehas annaks tööd 200 inimesele ning looks sellele lisaks arvukalt töökohti mujal majanduses. Tehas toodaks pidevalt ja stabiilselt rohkem taastuvenergiat, kui ise tarbib, suurendades taastuvenergia tootmisvõimsust 16-22 protsendi võrra võrreldes 2015. aasta tasemega.