EESTI KUI LIPURIIGI KONKURENTSIVÕIME

Tellija: Arenguseire Keskus

Periood: 2020

Eestis jõustus 2020. aasta keskel reform, mille eesmärk on suurendada Eesti lipu all sõitvate suurte kaubalaevade arvu, tõsta nõudlust laevu teenindavate kaldasektori ettevõtete teenuste järele ning kasvatada seeläbi Eesti majandust ja riigieelarve maksutulu.

Raportis hinnatakse, kuidas on reformi elluviimine õnnestunud ning mida tuleks veel teha, et olla edukas lipuriik erinevate tulevikustsenaariumide rakendumise korral.