Koolitused

Analüütikud
32 akadeemilist tundi

ANALÜÜSITARKVARA R PRAKTILINE KASUTAMINE

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives...

Loe edasi
Kõik huvilised
8 akadeemilist tundi

Sissejuhatus andmeanalüüsi

Uuringud ja andmed on üha paremini kättesaadavad ja ümbritevad meid kõikjal. Üha olulisemaks on muutunud andmeanalüüsi ja andmete tõlgendamise baasoskuste omandamine mitmesugustes tegevusvaldkondades ja ametitel, kus varasemalt selliseid oskusi...

Loe edasi
Poliitikakujundajad ja analüütikud
8 akadeemilist tundi

Sissejuhatus mõjuhindamisse ja tulukuluanalüüsi

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives...

Loe edasi