andre

Analüütikud
32 akadeemilist tundi

ANALÜÜSITARKVARA R PRAKTILINE KASUTAMINE

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives...

Loe edasi
Kõik huvilised
8 akadeemilist tundi

Sissejuhatus andmeanalüüsi

Uuringud ja andmed on üha paremini kättesaadavad ja ümbritevad meid kõikjal. Üha olulisemaks on muutunud andmeanalüüsi ja andmete tõlgendamise baasoskuste omandamine mitmesugustes tegevusvaldkondades ja ametitel, kus varasemalt selliseid oskusi...

Loe edasi

Generatsioonid ikka nii erinevad vist ei ole

Erik Ehasoo kirjutas Postimehes artikli: Pensioniea vanusepiir tuleks kaotada http://www.postimees.ee/?id=363216 Täitsa põnev lugemine. Ärge saage minust valesti aru, pensionisüsteemi muudatuste osa ei ole tõenäoliselt lugemist väärt (Lauri Leppik on sellest...

Loe edasi

Hea lugeja!

Sellelt lehelt leiad mõttekäike, mis ei pretendeeri Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR ametliku seisukohta tiitlile, kuid tunduvad nende autoritele sellegipoolest piisavalt huvitavatena, et neid teistega jagada. Loodetavasti sünnivad nendest huvitavad arutelud, mille tulemusena kusagil midagi paremaks saab.

Loe edasi
Poliitikakujundajad ja analüütikud
8 akadeemilist tundi

Sissejuhatus mõjuhindamisse ja tulukuluanalüüsi

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives...

Loe edasi