The practice of data analysis using R


Software packages for data analysis are often very expensive and have limited flexibility. R is one of the most powerful software packages for data analysis today, but often described as having a steep learning curve. This course, developed around various practical exercises, helps one overcome the initial difficulties by giving one the tools for carrying out both simple and more complicated data analysis and visualization tasks.
The training program is 8 – 32 academic hours. Upon successful completion of the course, the participants receive a diploma.

The practice of data analysis using R

Andmetöötlustarkvarad on sageli liiga kallid ja piiratud paindlikkusega. R on üks võimsamaid tänapäevaseid andmeanalüüsitarkvarasid, kuid tihti mainitakse tema juures esialgset järsku õppimiskõverat. Neljapäevane praktilistele harjutustele üles ehitatud koolitus aitab üle saada esmastest raskustest andes tööriistad nii lihtsamate kui ka keerukamate andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise jaoks.
Uus koolitus tuleb juba 2017. aasta mai lõpus!

Target Group:

Volume:

Introduction to data analysis

Research reports and data are becoming more and more available and ubiquitous by the day. Data analysis and interpretation has gained more importance as a basic skill in various fields and occupations, even those in which those skills were not needed in the past. The ability to critically interpret data and research is useful for.

Target Group:

Volume:

Introduction to impact evaluation and cost-benefit analysis

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives olemise tõenäosust või kui palju väheneb keskkonnasaaste, kui reisijad hakkavad sõitma busside asemel elektrirongidega), siis on väga keeruline hinnata, kas seda eesmärki on võimalik üldse saavutada ning kui on, siis milline võiks olla kõige efektiivsem moodus selleni jõudmiseks.

Target Group:

Volume: