Koolitus

Läbi paljude uurimis- ja analüüsiprojektide on Centari analüütikutel kogunenud väärtuslikke oskusi ja teadmisi oma valdkonnas, mida nad hea meelega ka teistega jagavad. Sellel eesmärgil loodi 2014. aastal Centari Analüüsikool. Nagu nimigi ütleb pakub Centar koolitusi peamiselt uuringute kavandamise ja läbiviimise ning andmeanalüüsi meetodite ja nende rakendamise vallas. Centari Analüüsikool on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis koolitusasutusena.

Ühena vähestest Eestis pakume koolitusi andmeanalüüsipaketi R kasutamiseks.

Meie koolitused on reeglina modulaarsed, pakkudes seeläbi võimalust koolituspäeva paindlikult kavandada ja läbi viia. Ühe mooduli ehk teema pikkuseks on tavaliselt 2-4 akadeemilist tundi. Andmete analüüsimisel on oluline nii teoreetiline mõistmine kui ka oskused analüüsi praktiliselt läbi viia. Seetõttu eelistame koolitustel neid kahte kombineerida ja lisaks teooriale tutvustame hea meelega ka erinevaid analüüsitarkvarasid. Seda silmas pidades oleme välja töötanud järgnevad koolitusprogrammid. Koolituse võib kokku kombineerida ka erinevatesse programmidesse kuuluvatest moodulitest. Erinevate moodulite nimekirja leiad SIIT.

Centari Analüüsikooli koolituste sihtrühmaks on kõik analüüsioskuste täiendamisest huvitatud inimesed, mistahes ametialalt, ettevalmistusega või huvidega. Tegeleme koolituste pakkumisega ainult valmiskomplekteeritud gruppidele. Kui mõni meie koolitus pakub teile huvi, võtke julgelt ühendust aadressil centar@centar.ee.

Praegused koolitused

ANALÜÜSITARKVARA R PRAKTILINE KASUTAMINE

Analüütikud
32 akadeemilist tundi

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives olemise tõenäosust või kui palju väheneb keskkonnasaaste, kui reisijad hakkavad sõitma busside asemel elektrirongidega), siis on väga keeruline hinnata, kas seda eesmärki on võimalik üldse saavutada ning kui on, siis milline võiks olla kõige efektiivsem moodus selleni jõudmiseks.

Sissejuhatus andmeanalüüsi

Kõik huvilised
8 akadeemilist tundi

Uuringud ja andmed on üha paremini kättesaadavad ja ümbritevad meid kõikjal. Üha olulisemaks on muutunud andmeanalüüsi ja andmete tõlgendamise baasoskuste omandamine mitmesugustes tegevusvaldkondades ja ametitel, kus varasemalt selliseid oskusi pole vaja läinud või ei ole nende süstemaatiline valdamine olnud kuigi oluline. Oskus andmeid ja uuringuid kriitilise pilguga vaadata ei jookse kellelgi mööda külgi maha.

Sissejuhatus mõjuhindamisse ja tulukuluanalüüsi

Poliitikakujundajad ja analüütikud
8 akadeemilist tundi

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives olemise tõenäosust või kui palju väheneb keskkonnasaaste, kui reisijad hakkavad sõitma busside asemel elektrirongidega), siis on väga keeruline hinnata, kas seda eesmärki on võimalik üldse saavutada ning kui on, siis milline võiks olla kõige efektiivsem moodus selleni jõudmiseks.