Our main research and consulting areas are education, labour market and financial analysis. This, however, does not mean that we limit ourselves only to these fields – our analysts are familiar with a wide range of quantitative and qualitative research methods that we are happy to apply to problems outside the domain of our main research areas.

Research

Research

Training

Training

Financial Analysis

Financial Analysis

Satisfaction with Internship and Apprenticeship in Vocational Education

Uuringus hinnatakse organisatsioonipoolsete juhendajate rahulolu, panust töökohapõhisesse õppesse ja praktikakorraldusse kutsehariduses ning tuuakse välja probleemkohad ja parimad kogemused. Töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe näol on tegemist tasemeõppe vormiga, mille puhul õpe töökohal meistrite juhendamisel moodustab vähemalt 2/3 õppekava mahust. Praktika on tasemeõppe osa, mille ajal õpilane omandab ja täiendab erialaseid teadmisi ja oskusi praktilise kogemusega töökeskkonnas.

Client:

SA Innove

Implementation period:

2018