Our main research and consulting areas are education, labour market and financial analysis. This, however, does not mean that we limit ourselves only to these fields – our analysts are familiar with a wide range of quantitative and qualitative research methods that we are happy to apply to problems outside the domain of our main research areas.

Research

Research

Training

Training

Financial Analysis

Financial Analysis

Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs

Poollooduslikud kooslused on liigirikkad niidud, mille tekkimiseks ja säilimiseks on vajalik mõõdukas põllumajandus karjatamise või niitmise näol. Samuti toimivad need alad kui mitmete inimestele vajalike ökosüsteemiteenuste reservid, näiteks on need tolmeldajate ja taimekahjureid hävitavate röövputukate ning lindude elupaigad. Just erakordne liigirikkus on põhjus, miks need kooslused on keskkonnakaitselise väärtusega.
Uuringu eesmärgiks on anda soovitusi poollooduslike koosluste majandamiseks selliselt, et saavutataks riiklikult seatud pindalalised eesmärgid.

Client:

Implementation period: