Our main research and consulting areas are education, labour market and financial analysis. This, however, does not mean that we limit ourselves only to these fields – our analysts are familiar with a wide range of quantitative and qualitative research methods that we are happy to apply to problems outside the domain of our main research areas.

Research

Research

Training

Training

Financial Analysis

Financial Analysis

Inimkeskse tervishoiu seiremetoodika väljatöötamine

Uuringu käigus töötati välja ja testiti küsimustikud tervishoiutöötajatele ja elanikkonnale inimkeskse tervishoiu mõõtmiseks. Inimkeskne tervishoid on mitmetahuline mõiste, millel puudub ühtne mõõtmisinstrument. Inimkeskne tervishoid keskendub tervikuna inimesele, mitte ühele haigusele, diagnoosile või tervishoiusüsteemile. Olulisel kohal on inimese ja tema lähedaste kaasamine, inimese otsuste ning eelistuste arvestamine tervishoiuteenuste pakkumisel.

Client:

Implementation period: