Our main research and consulting areas are education, labour market and financial analysis. This, however, does not mean that we limit ourselves only to these fields – our analysts are familiar with a wide range of quantitative and qualitative research methods that we are happy to apply to problems outside the domain of our main research areas.

Research

Research

Training

Training

Financial Analysis

Financial Analysis

Estonian Language Training for Adults with Other Native Languages as Part of Estonian Integration and Employment Policy: Quality, Impact and Organisation

Eestis elab ligi 300 000 eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanut. Neist pooltel on aktiivne eesti keele oskus, st nad saavad eesti keelest aru ning oskavad selles rääkida ja kirjutada. Ülejäänud poolte keeleoskus on väiksem ja selle paranemiseks peaksid inimesed juurde õppima. Aktiivse eesti keele oskusega inimeste osakaal on suurenenenud, kasvades ligikaudu 1 protsendipunkti võrra aastas.

Client:

Ministry of Culture, Ministry of Social Affairs

Implementation period:

2017-2018