TALLINNA LENNUJAAMA PÄÄSTE- JA JULGESTUSTEENUSTE SIHTFINANTSEERINGU MAJANDUSMÕJU HINDAMINE

Tellija: Tallinna Lennujaam

Periood: 2023

Tallinna Lennujaamale tehtud töös hinnati, kas pääste- ja julgestusteenuse riigipoolne sihtfinantseering on eelarveneutraalne ehk kas sihtfinantseeringu tulemusena 

lennujaama kaudu Eestit külastavate inimeste mõju Eesti majandusele (st lisandväärtusele ja maksutulule) kaalub üles sihtfinantseeringuga kaasnevad kulud Eesti riigieelarvele.

Uuringu aruanne ei ole avalik.