MEDITSIINITÖÖTAJATE SISSETULEKUD EESTIS

Tellija: CENTAR

Periood: 2013

Viimasel ajal oleme palju kuulnud seda, et statistika ei kajasta päris elu, sageli seetõttu, et inimeste enda ja/või nende tutvusringkonna kohta teadaolev info ei lange kokku pildiga, mida statistika pakub. Sissetulekuid kajastavad statistilised näitajad on sageli sellise kriitika keskmes pea igas majandustegevuse valdkonnas. Ka tervishoiusektor ei ole siin erandiks – ühest küljest tundub mõningatele inimestele sissetulekute taset kajastava statistika põhjal, et tervishoiutöötajatel (täpsemalt küll arstidel) on Eestis juba täna suured sissetulekud, samal ajal kui paljud tervishoiutöötajad tunnetavad selget vastuolu oma sissetuleku ja statistikas kajastatud numbrite vahel.

Käesolevas kirjutises püütakse seda probleemi lahata vaadates, millised on (eeskätt brutokuutöötasuna makstavate) sissetulekute erinevused tervishoiutöötajate hulgas ning kuidas suhestuvad need Eesti brutokuutöötasude jaotusesse. Analüüsi aluseks on Maksu- ja Tolliameti poolt autorile kättesaadavaks tehtud andmestik.