EESTI ÜHINGUTE STATISTILINE ÜLEVAADE

Tellija: Justiitsministeerium

Periood: 2019

Anname ülevaade Eesti äriühingutest. Suurusjärkude paremaks tunnetamiseks esitatakse ülevaates lisaks äriühingutele üldine info ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ning korteriühistute registris registreeritud ühingute, aga ka riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutuste, samuti äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjate kohta. Uuring on sisendiks ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsiooni põhjalt koostatavasse õigusaktide muudatusettepanekute otsustusprotsessi.