EESTI EKSPORDI LISANDVÄÄRTUSE SÜSINIKUSISALDUS

Tellija: Kliimaministeerium

Periood: 2024

Eesti majandus on väike ja avatud. Tarbime palju importtooteid ja peame selle tasakaalustamiseks suutma ka palju eksportida. Kui Eesti taasiseseisvumise järgsel perioodil oli majanduspoliitika suunatud eeskätt lisandväärtuse kasvatamisele ning sellega seonduvalt ekspordi konkurentsivõime parandamisele, siis viimasel ajal on üha olulisemaks muutunud keskkonna jalajälje ja eriti kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine.

Käesolevas töös otsitakse vastust küsimusele, millised on Eesti majandustegevusalade vahelised erinevused ekspordi lisandväärtuse süsinikusisalduses. Ekspordi lisandväärtus mõõdab majanduslikku väärtust, mida eksporditavatele kaupadele ja teenustele Eestis lisatakse. Ekspordi lisandväärtuse arvutamiseks võetakse arvesse kõigi Eestis toodetud kaupade ja teenuste väärtus, mis kas otse eksporditakse või on sisendiks eksportoodete ja teenuste loomisel, arvates maha imporditud tooraine ja imporditud vahekaubad.