Jõulumõistatuse lahendus

Lahenduskäik on selline: B vastustest selgub, et süüdi on kas A või C. Seega D väide, et süüdi ei olnud B, on tõene ning et süüdi oli A, väär. Kui A ei ole süüdi, siis peab süüdi olema C.

Centar loodab, et Cärolin õpib oma vahelejäämisest ning käitub järgmisel aastal paremini 🙂