Janno Järve

Arenguseire Keskus
2021

KÄITUMIST MÕJUTAVATE STIIMULITE KASUTAMINE MAKSUSÜSTEEMIS

Uurime, kuidas kasutatakse maksusüsteemi sisse ehitatud käitumuslikke taipamisi innovatsiooni, parema tervisekäitumise ning puhtama keskkonna saavutamiseks. Uuringu tulemusena toome välja instrumendid, mida Eestis pole kasutatud, kuid mida mujal eespool viidatud...

Read more
Ministry of Education and Research, Ministry of Culture, Ministry of the Interior, Ministry of Social Affairs, Ministry of Economic Affairs and Communications
2018–2020

RITA-MIGRATION

The official title of the RITA-migration project is “Migration dependency and integration challenges for Estonia, employers, communities and educational system”. Its larger aim was to provide a framework for...

Read more
Foresight Centre
2020

SCENARIOS FOR MARITIME SHIPPING IN 2040

The study gives an overview of the major global trends affecting maritime shipping in the next two decades, and examines possible changes in multimodal transport corridors through Estonia. Scenarios...

Read more
Haridus- ja Teadusministeerium
2016

PÕHIKOOLIJÄRGSED HARIDUSVALIKUD

Uuringus arutletakse, millistel tingimustel peaks riik kutse- ja üldhariduse vahelisse valikusse aktiivsemalt sekkuma, antakse ülevaade nüüdisaegsest arusaamast, mis käsitleb kutse- ja üldoskuste mõju tööturutulemustele üle elukaare ning arutletakse riigi...

Read more