Viimaste uuringute uudised

RAVIRESISTENTSE JA SUITSIIDSE DEPRESSIOONI LEVIMUS NING MAJANDUSLIK MÕJU

Janssen Eesti
2019-20

Uuringu eesmärkideks oli hinnata raviresistentse depressiooni levikut Eesti depressioonipatsientide seas, hinnata suitsiidide esinemissagedust nii raviresistentse kui ka ravile alluva depressiooniga patsientide seas ning analüüsida raviresistentse depressiooniga seotud kulusid riigile.

ALUSHARIDUS JA LAPSEHOID 2020

Sotsiaalministeerium
2020-2021

Alushariduse ja lapsehoiu uuringus kaardistame lapsehoiuteenuse ja lasteaia kasutuse, kättesaadavuse, paindlikkuse ja lapsevanemate vajadused 2019-2020 ning esitame lapsehoiu vajaduse prognoosi Eestis aastani 2030.

MEE OSTUEELISTUSED EESTIS

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
2020

Uuring võtab kokku 2020. aasta sügisel tehtud Eesti 15-74-aastaste elanike mee tarbimise ja ostueelistuste küsitluse tulemused.