Centari Analüüsikool

haridus31Läbi paljude uurimis- ja analüüsiprojektide on Centari analüütikutel kogunenud väärtuslikke oskusi ja teadmisi oma valdkonnas, mida nad hea meelega ka teistega jagavad. Sellel eesmärgil loodi 2014. aastal Centari Analüüsikool. Nagu nimigi ütleb pakub Centar koolitusi peamiselt uuringute kavandamise ja läbiviimise ning andmeanalüüsi meetodite ja nende rakendamise vallas. Centari Analüüsikool on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis koolitusasutusena. Ühena vähestest Eestis pakume koolitusi andmeanalüüsipaketi R kasutamiseks.

Meie koolitused on reeglina modulaarsed, pakkudes seeläbi võimalust koolituspäeva paindlikult kavandada ja läbi viia. Ühe mooduli ehk teema pikkuseks on tavaliselt 2-4 akadeemilist tundi. Andmete analüüsimisel on oluline nii teoreetiline mõistmine kui ka oskused analüüsi praktiliselt läbi viia. Seetõttu eelistame koolitustel neid kahte kombineerida ja lisaks teooriale tutvustame hea meelega ka erinevaid analüüsitarkvarasid. Seda silmas pidades oleme välja töötanud järgnevad koolitusprogrammid. Koolituse võib kokku kombineerida ka erinevatesse programmidesse kuuluvatest moodulitest. Erinevate moodulite nimekirja leiad Siit.

Centari Analüüsikooli koolituste sihtrühmaks on kõik analüüsioskuste täiendamisest huvitatud inimesed, mistahes ametialalt, ettevalmistusega või huvidega. Tegeleme koolituste pakkumisega ainult valmiskomplekteeritud gruppidele. Kui mõni meie koolitus pakub teile huvi, võtke julgelt ühendust aadressil centar@centar.ee.

Analüüsitarkvara R praktiline kasutamine

Andmetöötlustarkvarad on sageli liiga kallid ja piiratud paindlikkusega. R on üks võimsamaid tänapäevaseid andmeanalüüsitarkvarasid, kuid tihti mainitakse tema juures esialgset järsku õppimiskõverat. Neljapäevane praktilistele harjutustele üles ehitatud koolitus aitab üle saada esmastest raskustest andes tööriistad nii lihtsamate kui ka keerukamate andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise jaoks.
Uus koolitus tuleb juba 2017. aasta mai lõpus!

Sihtgrupp:

Analüütikud

Maht:

32 akadeemilist tundi

Sissejuhatus andmeanalüüsi

Uuringud ja andmed on üha paremini kättesaadavad ja ümbritevad meid kõikjal. Üha olulisemaks on muutunud andmeanalüüsi ja andmete tõlgendamise baasoskuste omandamine mitmesugustes tegevusvaldkondades ja ametitel, kus varasemalt selliseid oskusi pole vaja läinud või ei ole nende süstemaatiline valdamine olnud kuigi oluline. Oskus andmeid ja uuringuid kriitilise pilguga vaadata ei jookse kellelgi mööda külgi maha.

Sihtgrupp:

Kõik huvilised

Maht:

8 akadeemilist tundi

Sissejuhatus mõjuhindamisse ja tulukuluanalüüsi

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives olemise tõenäosust või kui palju väheneb keskkonnasaaste, kui reisijad hakkavad sõitma busside asemel elektrirongidega), siis on väga keeruline hinnata, kas seda eesmärki on võimalik üldse saavutada ning kui on, siis milline võiks olla kõige efektiivsem moodus selleni jõudmiseks.

Sihtgrupp:

Poliitikakujundajad ja analüütikud

Maht:

8 akadeemilist tundi