Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar sai alguse 10 aastat tagasi, kui Epp Kallaste, Sten Anspal ja Janno Järve otsustasid asutada uuringukeskuse, mis pakub kvaliteetseid rakendusuuringuid nii era- kui avalikule sektorile. Tänaseks kuulub Centari meeskonda 10 kõrge kvalifikatsiooniga analüütikut, kellest valdav osa on kas juba kaitsnud doktorikraadi või osalevad aktiivselt doktoriõpingutes.

Centari laiemad tegevussuunad on:
1) Rakendusuuringud
2) Konsultatsiooniteenused
3) Analüüsioskuste koolitused

Centari põhiliseks tegevuseks on rätsepatööna rakendusuuringute teostamine alates uuringu metoodika kavandamisest ning lõpetades tulemuste analüüsimise ja esitlemisega. Meie tugevaimaks küljeks ongi just kvantitatiivsete mõjuhinnangute metoodikate kavandamine ja andmeanalüüs. Samas tegeleme vajadusel ka andmekorjega ja oleme läbi viinud ka väga mahukaid kvalitatiivseid uuringuid.

Rakendusuuringute põhilisteks sisuvaldkondadeks on Centaris kujunenud töö- ja sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika ning majanduspoliitika, aga oleme teinud koostöös valdkondlike ekspertidega ka tervise- ja õigusvaldkonna uuringuid.

Lisaks rakendusuuringutele on Centaris eraldi tegevussuunaks konsultatsiooniteenuste osutamine. Centari finantsanalüütiline kompetents on välja kasvanud suurte investeerimisprojektide finants- ja sotsiaalmajandusliku tulususe hindamisest. Tänaseks on erinevate meie poolt analüüsitud ja Euroopa Liidu vahenditest toetust saanud projektide kogumaksumuseks rohkem kui 180 mln eurot. Lisaks äriprojektide tulususe analüüsimisele tegeleme ka ettevõtete ja nende osade väärtuse hindamisega, samuti konkurentsi valdkonda kuuluvate uuringutega. Personalijuhtimise osas oleme välja arendanud töötajate pühendumuse ja rahulolu hindamise metoodika, mis eristub teistest turul olevatest mõõtmistehnika ja taskukohase hinna poolest. Praeguseks on see laialdaselt kasutusel avalikus sektoris ja laieneb ka erasektorisse. Kolmanda konsultatsiooniteenusena oleme välja arendamas postiindeksi täpsusega geodemograafilist andmeanalüüsi teenust, mis aitab turundustegevusi paremini sihitada.

Analüüsi metoodiline korrektsus ja andmete kasutajasõbralik visualiseerimine on meile olulised – oleme pidanud selleks väga palju õppima. Meie meeskond on hea meelega nõus oma teadmisi ka teistega jagama. Centar pakub koolitusi peamiselt andmeanalüüsi meetodite ja nende rakendamise vallas. Ühena vähestest Eestis pakume koolitust andmetöötluse paketi R kasutamiseks. Koolitusi viime läbi kriitilise osalejate arvu täitumisel, nii et huvi korral tasub kindlasti ühendust võtta ja oma täpsemast koolitusvajadusest meie analüütikutega rääkida.

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar OÜ andmekaitsetingimused