Loading...

Personali­uuringud

rohkem informatsiooni ettevõttest

Meist

Millega Centar tegeleb?

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar on Eestis tegutsenud juba 10 aastat. Meie peamisteks tegevus­aladeks on rakendusuuringud, konsultatsiooni­teenuste osutamine ja koolitamine. Centari tugevuseks on alati olnud väga hea analüüsimetoodika valdamine. Meie poolt läbi viidud uuringute puhul võib olla kindel, et uuringu läbiviimiseks on valitud kõige sobivam meetod ning et me suudame oma valikut ka kõigile oma klientidele hästi põhjendada. Centari tegevustega saate põhjalikumalt tutvuda meie kodulehel.

Centari töötajatest on personaliuuringutega rohkem seotud:

Janno Järve
janno.jarve@centar.ee
+372 56668440

Personaliuuringud Centaris

Pühendumuse ja rahulolu uuringutega tegelemise mõte sai alguse sellest, et paljude Eestis läbiviidavate personali­uuringute metoodiline alus on küllaltki nõrk ning organi­satsioonide juhtkonnad on seetõttu sageli sunnitud tegema otsuseid informatsiooni alusel, mis tegelikkuses ei võimalda sisukat otsust langetada. Meie mõtted sellest, kuidas uuringumetoodikaid parandada, langesid ühte aega Rahandusministeeriumi poolt välja kuulutatud hankega, mille eesmärgiks oli töötada avaliku sektori jaoks välja avalike teenistujate pühendumuse ja rahulolu hindamise metoodika. Centaril õnnestus see hange võita ning tänaseks kasutab meie metoodikat juba suur osa avalikust sektorist.

Kuna riigiasutused on meie metoodika hästi vastu võtnud, siis oli erasektorile sarnase toote väljatöötamine ainu­võimalik samm. Nii sündiski töötajate pühendumuse uuring Stepp2, mille metoodilised alustalad on identsed avaliku sektori uuringuga, kuid mis on saanud uuema kujunduse, veidi suupärasemalt sõnastatud väited ning natukene laiema teemade ringi, mida ettevõtete konsulteerimisel kasutada.

meist

Uuringud

Avaliku ja erasektori metoodikad

uuringud

Olen avalikust sektorist

Avaliku sektori pühendumuse uuring on mõeldud avaliku sektori organisatsioonidele. Selle väljatöötamisel on arvestatud avaliku sektori personalijuhtidelt saadud tagasisidet ning võrdlusgrupina saab kasutada avaliku sektori võrdlusgrupi uuringut. Metoodikat võib avalik sektor ka iseseisvalt vabalt kasutada. Väljapool avalikku sektorit tohib seda kasutada vaid autorite nõusolekul.

Uuringuga on võimalik täpsemalt tutvuda vajutades uuringu logole:

Olen erasektorist

Erasektori ettevõtte jaoks oleme loonud uuringu Stepp2. Selle teemade ring on laiem ning võrdlusgrupina kasutatakse erasektoris läbi viidud võrdlusgrupiuuringut. Soovi korral saab võrdlusgrupiks valida ka suuremate majandustegevusalade või ametigruppide keskmised tulemused. Stepp2 on Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar poolt autoriõigusega kaitstud metoodika.

Uuringuga on võimalik täpsemalt tutvuda vajutades uuringu logole:

Mida meist arvatakse

Kliendid

Kliendid