I tüüpi diabeeti põdevate laste ja täiskasvanute uuring


Uuring annab ülevaate I tüüpi diabeeti põdevate täiskasvanute ja laste toimetulekust, muredest ja vajadustest. Täpsemalt:
• diabeedi ravivõtted, ravi korraldamine ja ravitarvikud;
• toetused ja majanduslik hakkamasaamine;
• diabeedi juhtimine koolides, lasteaedades ja huviringides;
• stress ja emotsionaalne toimetulek;
• diabeediga seoses tervishoiuteenuste kasutamine;
• toitumine ja füüsiline aktiivsus
• diabeedialane teadlikkus ja koolitustel osalemine;
• suhtlus teiste diabeedi diagnoosiga täiskasvanutega/laste vanematega.

I tüüpi diabeediga laste vanemate raport
I tüüpi diabeediga täiskasvanute raport