Türi-Viljandi raudteelõigu renoveerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Rongiliikluse korraldamine Eesti on sageli problemaatiline, sest elanike arvud on asulates väikesed ja puhtalt rahas mõõdetuna ei ole ilma doteerimata raudteeliiklus üldjuhul kasumlik. Selle projekti eesmärgiks oli hinnata, kas Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le kuuluv raudteeinfrastruktuur vastavusse viimine kehtivate nõuetega Türi-Viljandi lõigul ning reisirongide lubatava kiiruse tõstmine sellel lõigul kuni 120 km/h on sotsiaalmajanduslikult tasuv.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2010

Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine – sotsiaalmajanduslik tasuvusanalüüs

Elektrirongiliikluse käigus hoidmine ei eelda mitte ainult rangipargi uuendamist, vaid vaja on ka renoveerida ka insfrastruktuuri. Selle investeerimisprojekti eesmärgiks oli kontaktvõrgu renoveerimine ja seeläbi olemasoleva rööbaselektritranspordi toimimise jätkamine reisijateveol. Kontaktvõrgu normatiivne kasutusiga on 40 aastat, kuid olemasolev kontaktvõrk liinidel Tallinn – Paldiski ja Keila – Vasalemma on ehitatud aastatel 1958-1964. Meie ülesandeks oli hinnata selle projekti sotsiaalmajanduslikku tasvust.

Tellija:

ASI Consult OÜ

Periood:

2009