Mar 3

Sten Anspal, PhD

 

 

 

 

Sten kaitses doktorikraadi 2015. aastal Tartu Ülikoolis majandusteaduse erialal. Centaris pöörduvad kõik pilgud Steni poole, kui on vajadus teha suuremahuliste registriandmetega analüüse või ökonomeetrilisi analüüse. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad peamiselt majandus- ja tööturu analüüsid. Steni osalusel valminud tähelepanuväärsemad uuringud on soolise palgalõhe analüüs, infotöötlusoskuste kasulikkus tööturul ja tööturumeetmete efektiivsuse analüüs. Steni käimasolevate tööde hulgas on veel geodemograafiliste andmete praktiliste rakenduste arendamine.

e-mail: sten.anspal@centar.ee