Erasektori kollektiivsete töösuhete uuring


Eesti kollektiivsete töösuhete regulatsioon vajab uuendamist. Selleks tellis Sotsiaalministeerium mitu uuringut eesmärgiga analüüsida nii kollektiivsete töösuhete hetkeolukorda, praktikaid kui osapoolte arvamusi ja tähelepanekuid kollektiivsete töösuhete ning valdkonna regulatsiooni toimimise kohta.

Meie ülesandeks oli keskenduda erasektorile. Läbi viidi nii kvalitatiivne kui kvantitatiivne uuring (koostöös Turuuuringute ASiga), analüüsiti ka riikliku lepitaja juures arhiveeritud dokumente. Uuringu tulemused on mõeldud eeskätt sisendmaterjalina kollektiivsete töösuhete teemalistesse konsultatsioonidesse ning panustavad loodetavasti seeläbi ka konstruktiivse dialoogi tekkimisse. Detailsem informatsioon uuringu tulemuste kohta on kättesaadav raportitest.

Uuring valmis Sotsiaalministeeriumi tellimused, selle rahastamist toetas Eurooa Sotsiaalfond.

Raportid:

Vaata kvalitatiivuuringu raportit

Vaata riikliku lepitaja dokumendianalüüsi raportit

Metoodika:

Vaata kvalitatiivanalüüsi metoodikaraportit

Vaata kvantitatiivanalüüsi metoodikaraportit

Vaata riikliku lepitaja dokumendianalüüsi metoodikaraportit