Mar 3

Sten Anspal, PhD

 

 

 

 

Sten kaitses doktorikraadi 2015. aastal Tartu Ülikoolis majandusteaduse erialal. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad peamiselt majandus- ja tööturu analüüsid. Steni osalusel valminud tähelepanuväärsemad uuringud on HIVi kulude uuring, infotöötlusoskuste kasulikkus tööturul ja tööturumeetmete efektiivsuse analüüs.

e-mail: sten.anspal@centar.ee