Jan 1

Siiri-Lii Sandre, PhD

 

 

 

 

 

 

Siiri-Lii kaitses doktorikraadi 2008. aastal Tartu Ülikoolis zooloogia osakonnas. Siiri-Lii olemasolu Centari meeskonnas on avardanud kõigi töötajate maailmapilti sellest, kuidas inimeste kõrval uuritakse ka loomade, lindude ja putukate käitumist. Centaris on Siiri-Lii töövaldkonnaks peamiselt tervise ja sotsiaalkaitse uuringud. Tema osalusel valminud väljapaistvamad uuringud on HIV epideemia kulu Eesti riigieelarvele ja EL struktuurivahendite mõju regionaalarengule.

e-mail: siiri-lii.sandre@centar.ee