Marko Sõmer

 

 

 

 

Marko õpib Tallinna Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris. Centaris keskendub Marko eelkõige kvantitatiivsele andmeanalüüsile, suutes oma oskusi edukalt rakendada väga erinevate uurimisteemade juures. Marko osalusel valminud väljapaistvamad uuringud on erivajadustega õpilaste kaasava hariduse analüüs ja HIV kulude analüüs riigieelarvele. Lisaks sellele on Marko tegelenud hoiakute ja väärtuste uuringutega.

e-mail: marko.somer@centar.ee