Mar 1

Mari Liis Räis

 

 

 

Mari Liis jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli sotsioloogia doktorantuuris ja keskendub hetkel oma doktoritöö kirjutamisele. Mari Liis on Centaris kõige pädevam inimene haridusteemaliste uuringute valdkonnas, juhtides uuringuprojekte ja rakendades nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid analüüsivõtteid. Mari Liisi tähelepanuväärsemate projektide hulka kuuluvad erialase hariduseta täiskasvanute elukestvas õppes osalemine ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamine.

e-mail: mari.liis.rais@centar.ee