Mar 4

Janno Järve, PhD

 

 

 

 

 

 

Janno kaitses doktorikraadi 2011. aastal majandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Kes teavad lastesaadet „Hunt Kriimsilma üheksa ametit“, siis see kirjeldab Janno rolli Centaris päris hästi. Ta on kas nõu või jõuga sees nii kõigis möödunud kui ka käimasolevates uuringutes. Janno juhib uuringu- ja konsultatsiooniprojekte alates töötingimustest ja hariduse tasuvusest ning lõpetades ettevõtete ja infrastruktuuriinvesteeringute hindamisega. Huvitavamate uuringutena võib välja tuua PIAACI uuringu aruande „Oskuste kasulikkus tööturul“ ja Haigekassa tellimusel valminud uuringu „DRG piirhinna ja piiride arvutamise metoodika analüütiline hindamine“. Janno käimasolevate tööde hulka kuulub ka erasektori pühendumuse uuringu arendamine ja riiklikult tunnustatud finantseksperdina ettevõttete väärtuse hindamine.

e-mail: janno.jarve@centar.ee