Mar 5

Epp Kallaste, PhD

 

 

 

 

 

Epp kaitses doktorikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas 2010. aastal. Centari meeskonnas on Epp esimesest päevast peale hoolitsenud selle eest, et uutest ja huvitavatest ülesannetest igapäevaselt innustuv meeskond kõik oma tööd tähtajaliselt ja korrektselt tehtud saaksid. Ettevõtte juhtimise kõrvalt jõuab ta lisaks juhtida uuringuprojekte ja osaleda mitmetes neist ka analüütikuna. Epu peamised uurimisvaldkonnad on töösuhted, tööturg ja sotsiaalkaitse. Epu osalusel valminud uuringud on näiteks kollektiivsete töösuhete analüüs Eestis, erivajadusega õpilaste kaasava hariduse analüüs ja HIV kulu riigieelarvele.

e-mail: epp.kallaste@centar.ee