The practice of data analysis using R


Software packages for data analysis are often very expensive and have limited flexibility. R is one of the most powerful software packages for data analysis today, but often described as having a steep learning curve. This course, developed around various practical exercises, helps one overcome the initial difficulties by giving one the tools for carrying out both simple and more complicated data analysis and visualization tasks.
The training program is 8 – 32 academic hours. Upon successful completion of the course, the participants receive a diploma.

The practice of data analysis using R

Andmetöötlustarkvarad on sageli liiga kallid ja piiratud paindlikkusega. R on üks võimsamaid tänapäevaseid andmeanalüüsitarkvarasid, kuid tihti mainitakse tema juures esialgset järsku õppimiskõverat. Neljapäevane praktilistele harjutustele üles ehitatud koolitus aitab üle saada esmastest raskustest andes tööriistad nii lihtsamate kui ka keerukamate andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise jaoks.
Uus koolitus tuleb juba 2017. aasta mai lõpus!

Target Group:

Volume:

Introduction to data analysis

Uuringud ja andmed on üha paremini kättesaadavad ja ümbritevad meid kõikjal. Üha olulisemaks on muutunud andmeanalüüsi ja andmete tõlgendamise baasoskuste omandamine mitmesugustes tegevusvaldkondades ja ametitel, kus varasemalt selliseid oskusi pole vaja läinud või ei ole nende süstemaatiline valdamine olnud kuigi oluline. Oskus andmeid ja uuringuid kriitilise pilguga vaadata ei jookse kellelgi mööda külgi maha.

Target Group:

Volume:

Introduction to impact evaluation and cost-benefit analysis

Metoodiliselt korrektne mõjuanalüüs on hea poliitikakujundamise alus – kui me ei tea, milline oli ühe või teise poliitika mõju meid huvitava eesmärgi saavutamisele (nt kui palju mõjutavad tööturumeetmed hõives olemise tõenäosust või kui palju väheneb keskkonnasaaste, kui reisijad hakkavad sõitma busside asemel elektrirongidega), siis on väga keeruline hinnata, kas seda eesmärki on võimalik üldse saavutada ning kui on, siis milline võiks olla kõige efektiivsem moodus selleni jõudmiseks.

Target Group:

Volume: