Centari pakutavad konsultatsiooniteenused

Lisaks rakendusuuringutele tegeleme Centaris ka erinevate konsultatsiooniteenuste pakkumisega. Konsultatsiooniteenused on saanud alguse meie ligi 10-aastasest uurimismetoodikate välja töötamise kogemusest ning selle käigus omandatud oskustest ja teadmistest. Pakume konsultatsiooni kolmes valdkonnas.

Töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud

Töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud on konsultatsioonitooted, mille eesmärgiks on tõsta Eesti organisatsioonide keskastme juhtimise taset ning aidata kujundada organisatsioonides selline töökeskkond, kus töötajad soovivad ja suudavad maksimaalselt panustada. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Lee Pukkoneniga (lee.pukkonen@centar.ee) või vaadake järgnevat lehekekülge: personaliuuringud

Finantshindamised

Finantshindamiste valdkonnast tegeleme eeskätt ettevõtete väärtuse hindamisega, aga ka erinevate lepingulistes suhetest tekkinud kahju hindamise aluseks olevate arvutuste läbiviimisega. Finantshindamisi viib Centaris läbi riiklikult tunnustatud finantsekspert, mis hõlbustab meie poolt tehtud hinnangute kasutamist ka kohtumenetluses. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Janno Järvega (janno.jarve@centar.ee).

Töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud

Töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud on konsultatsioonitooted, mille eesmärgiks on tõsta Eesti organisatsioonide keskastme juhtimise taset ning aidata kujundada organisatsioonides selline töökeskkond, kus töötajad soovivad ja suudavad maksimaalselt panustada. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Kaisa Argega (kaisa.arge@centar.ee) või vaadake järgnevat lehekekülge: personaliuuringud

Finantshindamised

Finantshindamiste valdkonnast tegeleme eeskätt ettevõtete väärtuse hindamisega, aga ka erinevate lepingulistes suhetest tekkinud kahju hindamise aluseks olevate arvutuste läbiviimisega. Finantshindamisi viib Centaris läbi riiklikult tunnustatud finantsekspert, mis hõlbustab meie poolt tehtud hinnangute kasutamist ka kohtumenetluses. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Janno Järvega (janno.jarve@centar.ee).

Geodemograafiline segmenteerimine

Geodemograafiline segmenteerimine on teenus, mis võimaldab saada geograafiliste üksuste kohta postiindeksi täpsusega sotsiaaldemograafilist informatsiooni (nt kui palju kõrgepalgalisi inimesi elab postiindeksi 10415 all). Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Sten Anspaliga (sten.anspal@centar.ee).